برنامه نویسی

برنامه نویسی

برنامه نویسی شامل تجزیه و تحلیل، طراحی الگوریتم، بررسی و تحلیل دقت عملکرد الگوریتم ها و منابع مصرفی آن ها است. خدمات برنامه نویسی، خدماتی مثل: برنامه نویسی برنامه های موبایل، طراحی سایت، برنامه های وب و… را شامل می شود. برنامه نویسی به فرآیند ساخت و طراحی یک برنامه قابل اجرا بر روی رایانه گفته می شود. این فرآیند به منظور انجام یک عمل محاسباتی یا یک عمل خاص دیگر است.